Zabezpieczenia ziemnozwarciowe

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe

Bezpieczeństwo ludzi i obiektów jest kwestią ważną ze wszech miar. Przekaźniki ziemnozwarciowe są niezwykle skutecznymi urządzeniami zapewniającymi ochronę przed ryzykiem upływu prądu w sieci niskiego napięcia.

Cechą naszych przekaźników jest to iż są one idealnym rozwiązaniem chroniącym przed sytuacjami niebezpiecznymi, dzięki:

  • Odporności na zakłócenia: Nasze przekaźniki sa specjalnie zaprojektowane do pracy w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń elektrycznych, zapewniając odporność na zakłócenia o charakterze częstotliwościowym. Pomaga to w uniknięciu fałszywych alarmów i niepotrzebnych wyłączeń.
  • Rozszerzonej ochronie: Cecha rozszerzonej ochrony polega na rezerwowym (alarm) kanale pomiarowym. Alarm jest generowany przed wystąpieniem pobudzenia właściwego, co informuje użytkownika o konieczności dokonania przeglądu instalacji przy najbliższym jej wyłączeniu.
  • Łatwej obsłudze: Przekaźnik umożliwia testowanie bez bez potrzeby zatrzymywania uruchomionych procesów.
  • Małym gabarytom (już od 22.5 mm).: Przekaźnik D30 jest popularny ze względu na swoje małe gabaryty. Jest atrakcyjny dla producentów sterowni silnikowych (MCC) mających zwykle ograniczoną przestrzeń instalacyjną.
  • Uniwersalności: Może być wybierana dodatnia lub ujemna logika funkcjonowania zestyków, co czyni przekaźnik bardziej uniwersalnym w zastosowaniach.