Elektryczne elementy przeciwprzepięciowe

Elektryczne elementy przeciwprzepięciowe

Przekaźniki przeciprzepięciowe chronią instalacje i eliminują skutki przepięć.

Zapewniają najwyższy poziom ochrony w liniach NN, ciągłość procesów, obiektach mieszkalnych i gospodarczych, itp.

Są przydatne dla producentów i integratorów systemów przemysłowych, aplikacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych,itp.

Urządzenia podłączone do sieci są podatne na zakłócenia elektryczne pojawiające się w linii zasilającej. Dlatego też jest kwestią zasadniczą zapewnienie adekwatnej ochrony dla uniknięcia poważnych strat i uszkodzeń.

Większość zaobserwowanych i niszczycielskich w swej sile udarów napięcia jest powodowanych przez wyładowania atosferyczne(udzerzenia piorunów). Jednakże nie jest to jedyne żródło takich zakłóceń, jako że w wielu przypadkach są one związane z samymi instalacjami, wskutek takich zjawisk jak między innymi:

  • Działania wyłączników i bezpieczników.
  • Dołączania i odłączania obciążeń indukcyjnych.
  • Rozruchu maszyn z napędami silnikowymi.
  • Wyładowań elektrostatycznych.
  • Korekty pojemnościowymi regulatorami mocy biernej.
  • Dostarczania energii zestawami generacyjnymi.